Εταιρική Ταυτότητα

Κεντρίστε το ενδιαφέρον των πελατών σας και κτίστε το brandname σας

Εταιρική Ταυτότητα

Κεντρίστε το ενδιαφέρον των πελατών σας και κτίστε το brandname σας

Εταιρική ταυτότητα

Στόχος κάθε εταιρίας είναι η προσέλκυση πελατών. Η επικοινωνία της επιχείρησης με το αγοραστικό της κοινό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους, που έχουν όλοι ένα κοινό παρονομαστή: την εταιρική ταυτότητα.

Η εταιρική ταυτότητα είναι ο σχεδιασμός των εντύπων που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση για την επικοινωνία της με το κοινό. Ο βασικός πυλώνας κάθε εταιρικής ταυτότητας, είναι το λογότυπο.

Σχεδιασμός λογότυπου

Το λογότυπο είναι σημαντικό για κάθε εταιρία. Ενα σωστά σχεδιασμένο λογότυπο πρέπει να αποτυπώνεται εύκολα στη μνήμη, να εκφράζει το ύφος της εταιρίας, να χρησιμοποιείται χωρίς πρόβλημα σε όλα τα μέσα, έντυπα ή ηλεκτρονικά και να είναι ελκυστικό στο κοινό που στοχεύει.

Το λογότυπο πρέπει να είναι μοναδικό, με ξεκάθαρο σχεδιασμό χωρίς υπερβολές. Σκοπός του δεν είναι να "μπουκώσει" το μάτι με χρώμα αλλά να αποτυπωθεί και να συνδεθεί στη μνήμη με το όνομα της εταιρίας.

Δείτε λογότυπα που κατασκευάσαμε

Vapsimo
Cartaxi
Skt
Kalabaliki
Automotospa
Vavis

Εταιρικά έντυπα

Τα εταιρικά έντυπα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις τόσο για διαφημιστική προβολή, όσο και λειτουργικούς λόγους. Επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα και φάκελοι αποτελούν την "έντυπη" βιτρίνα κάθε εταιρίας και πρέπει να δημιουργούν θετική εντύπωση. Ο ομοιόμορφος σχεδιασμός και η μεταφορά του μηνύματος της επιχείρησης είναι ο στόχος κάθε εντύπου.

Εμπιστευτείτε το σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησής σας στην Orbianet. Επαγγελματίες γραφίστες θα σας παρουσιάσουν προτάσεις που ταιριάζουν στο προφίλ της εταιρίας σας.

MARKETING - BRANDING

orbianetgrlogoin
Αγ. Πολυκάρπου 53, 121 36 Περιστέρι
Τηλ. 210 5710 719 - 6934 094 331